• Objektno orijentirana BIM programska oprema, potiče kreativno izražavanje bez ograničenja. Allplan Arhitektura, omogoućava poslovićnu njemačku organiziranost i preglednost projekta, brzu izradu idejne skice, uvjerljive prezentacije, rano otkrivanje i otklanjanje grešaka, te potpunu kompatibilnost sa suradnicima, bez obzira koje programe koriste. Više ->

  Važnije značajke:

  • Hrvatski jezik - Allplan je već 17 godina na hrvatskom, što korisnicima omogućava bolju iskoristivost programske opreme.
  • Potpuno točni iskazi korištenih materijala - Potpun nadzor  troškova gradnje, čemu će se najviše veseliti investitori. Više ->
  • 2D, 3D ili hibridno - po želji, jer Allplan samostalno utvrđuje visinu 2D elemenata u 3D modelu. Više->
  • Potpuna kompatibilnost (DWG, DXF, SKP, IFC...) - Allplan platforma govori više od  40 jezika (formata). Više ->
  • Modelar fasada i modelar ograda - Zakašnjelo naručivanje fasada i ograda sada je prošlost, samo nekoliko poteza i...  Više ->
  • 3D pdf - Omogućite investitoru pogled u projekt na pravi način. Za to vam treba samo "Adobe reader" Više ->
  • Modul za projektiranje rekonstrukcija - U Evropi sve više tražena inovacija tvrtke NEMETSCHEK Allplan. Više ->
  • Rad u mreži - Organizacija projektne grupe. Više ->
  • Serverska (plavajuća) licenca - Racionalna upotreba Vaše licence. Više ->
 
 
 

Kontaktirajte nas

 

E-mail: info@aec.si

Telefon: +385(0)1 777 64 00