SCIA engineer
Statička analiza stabilnosti i opterećenja konstrukcije.
 
 

Sa programskim paketom SCIA engineer, nudimo moćan okoliš za modeliranje, analizu i računanje struktura.

CAD model i računski model stvoreni su istovremeno, omogućujući neposredne planove za izgradnju i pripremu projekta. Svi objekti-strukture mogući su kao parametarski modeli. Programski paket je prilagođen mnogim domaćim i europskim standardima. SCIA pruža transparentnu dvosmjernu komunikaciju sa svim više poznati CAD alatima (ALLPLAN, PROSTEEL, Rhino, DWG i DXF ...).

 

Dokumenti

 
 
 

Kontaktirajte nas

 

E-mail: info@aec.si

Telefon: +385(0)1 777 64 00