WORKGROUP MANAGER - Rad v mreži
WORKGROUP MANAGER - Rad v mreži
 
 

WORKGROUP MANAGER (WGM) je program koji vodi brigu o organizaciji CAD korisnicima u mreži. WGM stvara čistu sinergijski učinak u srednjim i velikim poduzećima, gdje je potrebna podjela rada. Glavna prednost je centralna pohrana podataka projekta i njihova ukupna upotreba. Pristup i korištenje podataka je transparentan u cijelom projektu mreže.

WGM pruža:
• učinkovitu organizaciju i upravljanje projektima mreže,
• jedinstvena norma ureda (glava planova, vrste fontova, vrste linija, blokovi ...)
• ukupno uređivanje projekta, što znači veću kontrolu,
• točne i čitljive promjene posredovanih projekata izvan projekta mreže i re-import
• precizna kontrola nad uređivanje prava i pristup podacima pojedinačnih korisnika,
• Sigurnost hranjenja svih podaca jer su podaci pohranjeni centralno, ne lokalno.

Pogledajte video prezentaciju!

P.S. prezentacija WGM nalazi se prema kraju videa.

 
 
 

Kontaktirajte nas

 

E-mail: info@aec.si

Telefon: +385(0)1 777 64 00